Wiadomości

Najświeższe wiadomości z życia Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum

Otrzymaliśmy certyfikat „Lepsza Szkoła”

Nasza szkoła brała udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Lepsza Szkoła” 2014/2015 i otrzymała certyfikat.
W ramach projektu szkoła:

  • mierzyła poziom wiedzy i umiejętności uczniów za pomocą specjalistycznych narzędzi pomiaru dydaktycznego,

  • analizowała osiągnięcia uczniów, porównując je z wynikami pozostałych uczestników programu.

© Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 2016