Wiadomości

Najświeższe wiadomości z życia Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum

Pamiętamy o wyjątkowym Patronie naszej szkoły

Od grudnia 2000 roku patronem naszej szkoły jest Stefan kardynał Wyszyński, Prymas Tysiąclecia, patriota i mąż stanu, a przede wszystkim człowiek heroicznej wiary, człowiek święty. Swoim życiem pokazywał, jak kochać i przebaczać, jak zło dobrem zwyciężać, jak chronić się od nienawiści. Swoją postawą pokazał, jak kochać wszystkich, także tych, którzy skrzywdzili, zdradzili, oszukali.To wielka szkoła miłości, Chrystusowa szkoła, najwyższych lotów. 

28 maja 1981 roku zmarł w opinii świętości i co roku obchodzimy ten dzień w sposób szczególny. Uroczysty apel i msza święta wpisane są do ważnych szkolnych wydarzeń.

© Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 2016