Program wychowaczy i umundurowanie

W roku szkolnym 2016/17

PROGRAM WYCHOWAWCZY 2016/2017

Kształtowanie dobrych nawyków, wypracowanie umiejętności, wychowanie do wartości.

Miesiąc Tematyka ogólna Zagadnienia szczegółowe
 wrzesień  Apel szkolny – czytanie Słowa Bożego

– modlitwa z intencjami na początek tygodnia (sp i gim)

– modlitwa z intencjami codziennie rano (gim)

– pamięć o sobie wzajemnie (imieniny, urodziny)

 październik  Zachowanie przy stole – modlitwa przed posiłkiem

– sprawne przejścia na obiad

– kultura spożywania  posiłku

– szacunek do jedzenia i osób obsługujących

 listopad  Polskie tradycje – święto narodowe (11XI)

– odwiedzenie cmentarza

– modlitwa za zmarłych

 grudzień  Dobroczynność – pomoc potrzebującym

– ofiarność, hojność

– wdzięczność

 styczeń  Praca nad sobą – poznawanie swoich mocnych i słabych stron

– planowanie,  postanowienia

– wytrwałość

 luty  Czystość – higiena osobista

– sprzątanie po sobie (sala i  ławka, toaleta, stołówka,  szatnia)

– zmienianie obuwia

– kąciki czystości, dbałość o salę klasową i sprzęt

 marzec  Dyscyplina – organizacja pracy/nauki, systematyczność

– porządek w pracy na  lekcjach, pytania na temat,  zaangażowanie

– sumienne wypełnianie  dyżurów

 kwiecień  Kultura osobista – słownictwo (język, ton,  rozmowa)

– poskramianie odruchów  agresji

– szacunek wzajemny, dobre  relacje

– grzeczność wobec  starszych

 maj  Cisza – umiejętność skupienia się

– słuchanie, szacunek dla  mówiącego

– kontrolowanie odruchów  wrzasku

 czerwiec  Świętowanie

– zauważanie i docenianie  dobra w sobie i w innych

– kulturalna, wspólna  zabawa (festyn, wycieczki,  pokaz talentów)

– radość, wdzięczność

 

REGULAMIN UMUNDUROWANIA

1. Uczniów w naszej szkole obowiązuje podczas zajęć strój szkolny, codzienny oraz galowy, który ma wymiar wychowawczy. W szczególności strój:

  • pomaga w zachowaniu dyscypliny, porządku i skromności.
  • jednoczy wspólnotę uczniów.
  • uczy solidarności, niezależnie od warunków materialnych.
  • strój galowy pomaga w okazaniu szacunku i kultury wobec osób, wspólnot, tradycji.
  • dla osób spoza szkoły strój ucznia ma charakter świadectwa, jakie składa on publicznie przyznając się do wyznawanych przez siebie wartości.

Wyżej wymienione cele sprawiają, że strój uważany jest za bardzo ważny element szkolnej tożsamości.

2. Przyjęte są dwa rodzaje stroju szkolnego: strój codzienny i strój uroczysty.

3. Strój szkolny codzienny składa się z granatowej koszulki polo z emblematem szkoły, oraz granatowych lub czarnych spodni / spódnicy w szkocką kratę. Druga wersja stroju codziennego to: biała koszulka polo z krótkim lub długim rękawem, bezrękawnik z emblematem szkoły oraz granatowe lub czarne spodnie / spódnica w szkocką kratę. W okresie zimowym dopuszczalna jest własna/y bluza/sweter na wierzch – wyłącznie granatowa/y i bez napisów.

4. Strój uroczysty składa się z bezrękawnika z emblematem szkoły, klasycznej białej koszuli / bluzki z kołnierzem oraz granatowych lub czarnych spodni / spódnicy (w kratę).

5. Nie dopuszcza się noszenia do stroju uroczystego:

  • butów kolorowych
  • rajstop (podkolanówek, skarpet) kolorowych i we wzory oraz kabaretek
  • koszul wypuszczanych na spodnie, zbyt krótkich bluzek

6. Strój uroczysty obowiązuje uczniów w dniach wyznaczonych przez Dyrektora szkoły, w tym w wybrane uroczystości kościelne, państwowe i szkolne.

7. Każde odstępstwo od wyżej zapisanych zasad uważa się za brak stroju szkolnego.

8. Uchybienia w przestrzeganiu regulaminu umundurowania są odnotowane w zeszycie uwag.

  • Dwukrotny brak stroju szkolnego skutkuje upomnieniem wychowawcy klasy.
  • Trzykrotny brak stroju szkolnego skutkuje naganą wychowawcy wpisaną do zeszytu uwag (w e-dzienniku).

Dalsze uchylanie się od obowiązku mundurowego skutkować będzie obniżeniem oceny z zachowania.

9. Braki stroju szkolnego wynikające z przyczyn niezależnych od ucznia (poprawki krawieckie, czyszczenia itp.) muszą być zgłoszone przez rodziców / prawnych opiekunów do wychowawcy.

© Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 2016