Wiadomości

Najświeższe wiadomości z życia Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum

Wyniki sprawdzianu VI-klasisty

Zachęcamy do zapoznania się z podsumowaniem wyników sprawdzianu końcowego dla szóstoklasistów. Poniższa tabela prezentuje jak nasza szkoła wypadła na tle innych nie tylko w Żywcu, ale całym województwie śląskim.

                                                                     Część I                                             Część II

język polski matematyka język angielski
Nasza szkoła 81% 84% 94%
Woj. śląskie 69% 52% 71%
Szkoły niepubliczne 74% 64% 83%
Żywiec 71% 54% 71%

Najlepsze wyniki z matematyki powyżej 80% osiągnęło tylko 9 szkół w województwie śląskim.

Najlepiej na sprawdzianie wypadł język angielski, ponieważ aż 29 szkół osiągnęło wynik powyżej 90%.

Najlepsze wyniki z części I (powyżej 80%) miały 23 szkoły w województwie śląskim. Wśród nich tylko 3 szkoły z naszego regionu: SP Wyszyński, SP Kopaliński, SP Międzybrodzie Bialskie nr 2.

W skali staninowej  nasza szkoła uzyskała w obydwu częściach Stanin 9- poziom najwyższy.

© Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 2016