Wiadomości

Najświeższe wiadomości z życia Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum

Zajęcia z elementami bajkoterapii

Zajęcia z elementami bajkoterapii przeznaczone były dla uczniów klasy IV. Realizowano je przez pierwszy semestr w ramach zajęć pozalekcyjnych. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach dobrowolnie i chętnie. 

Głównymi celami zajęć były:

1. Poznanie technik tworzenia bajek- z ukierunkowaniem na tematykę relacji społecznych.
2. Rozwój umiejętności pisarskich i plastycznych.
3. Ćwiczenie koncentracji uwagi.
4. Utrwalanie zasad ortografii.
5. Poznanie norm społecznych i zasad funkcjonowania w grupie rówieśniczej.
6. Rozwijanie wyobraźni i myślenia twórczego.
7. Integracja uczestników.

W ramach zajęć uczniowie tworzyli własnych bohaterów – ich wygląd zewnętrzny oraz cechy charakteru, a następnie wymyślali różne scenariusze i historię dotyczące tematyki zgodnego funkcjonowania w grupie rówieśniczej, opartego na wartościach takich jak przyjaźń, szacunek i empatia.

© Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 2016