Nowy budynek szkoły

Bezpieczny i nowoczesny

Nasze wspólne miejsce

Doświadczenia nasze oraz wielu szkół, z którymi jesteśmy zaprzyjaźnieni pokazują, że najważniejszym dla szkoły (na równi z programem wychowania i wysokim poziomem nauczania) jest posiadanie własnego budynku. Dopiero to pozwala bezpiecznie prowadzić placówkę i realizować jej niezależny rozwój, zgodnie z marzeniami założycieli i w zgodzie z oczekiwaniami Państwa – Rodziców.

Nowy budynek szkoły znajduje się w sąsiedztwie Miejskiego Centrum Kultury.

projekt01 projekt02 projekt03 projekt04 projekt05

© Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 2016