Wiadomości

Najświeższe wiadomości z życia Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum

TRWA REKRUTACJA 2019. SERDECZNIE ZAPRASZAMY! Dołącz do społeczności naszej szkoły.

Szanowni Państwo w 20 rocznicę założenia szkoły 1998 – 2018 udało się nam wybudować i wprowadzić do własnego budynku. Dzięki temu nasza szkoła podstawowa może  zaproponować bezpłatne nauczanie.

Szkoła im. Kardynała Wyszyńskiego może pochwalić się  najwyższymi wynikami pośród  szkół Żywiecczyzny począwszy od 2004 r. co roku są to wyniki „bardzo wysokie – 8” i „najwyższe” –  9” w dziewięciostopniowej skali staninowej /egzamin sprawdzający po szkole podstawowej/.

Wysoki poziom nauczania skutkuje też bardzo dobrymi ocenami na świadectwach. Co roku nasi uczniowie zostają laureatami konkursów, olimpiad.

Najmocniejszą stroną szkoły jest matematyka i język angielski.

Nauczanie w klasie I-III jest najważniejsze w procesie edukacyjnym.

Badania pokazują, że 70% dzieci kończących przedszkole jest utalentowana matematycznie, a po ukończeniu klasy III zostaje ich tylko 30 % /prof. Gruszczyk-Kolczyńska/.

Szkoła Kardynała Wyszyńskiego utrzymuje wysoki wskaźnik rozwoju matematycznego m.in. realizując program prof. Gruszczyk-Kolczyńskiej.

Równie ważne jak nauczanie jest dla nas bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.

Program wychowawczy opiera się na wartościach chrześcijańskich.

Szkoła mieści się w nowoczesnym budynku, z przestronnymi, dobrze wyposażonymi klasami, w miejsce tradycyjnej tablicy – monitor interaktywny,  filtrowane powietrze.

Oferta zajęć bezpłatnych dotyczy zajęć określonych przez MEN w podstawie programowej dla szkół tj. w zakresie prowadzonym przez szkoły publiczne.

Dla osób chętnych będą prowadzone  zajęcia dodatkowe tj.  rozszerzenie z matematyki oraz j. angielskiego i inne według zainteresowań i talentów dzieci.

Chętnie udzielimy Państwu wszelkich dodatkowych informacji telefonicznie: 33 860 23 18 , oraz bezpośrednio w naszej placówce.

Zachęcamy również do obserwowania naszej strony na Facebooku, gdzie na bieżąco informujemy o działaności szkoły i zajęciach pozalekcyjnych.

© Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 2016