Nasza szkoła realizuje szeroki program zajęć pozalekcyjnych

W roku 2017/2018 są to:

 • Kółko matematyczne ( V i VI) – I i II semestr
 • Kółko muzyczne (IV-VI) – I i II semestr
 • Kółko muzyczne (VII – III gim.) – I i II semestr
 • Tańce klasa ( I-III) – I i II semestr
 • Tańce klasa (IV-VII gim.) – I i II semestr
 • Tańce klasa (II-III gim. ) – I i II semestr
 • Kółko teatralne ( I- III ) – I semestr
 • Kółko artystyczne (I- III ) – I i II semestr
 • Kółko artystyczno-techniczne (kl.IV-V) – I i II semestr
 • Kółko historyczne – II semestr
 • kółko literackie (I-III ) – II semestr
 • Klub Małego Ratownika (k.I ) – I semestr
 • Klub Małego Ratownika (kl.III) – I semestr
 • Akademia Puchatka (kl.I) – I semestr
 • Squla (kl. I ) – II semestr
 • Squla (kl. III) – II semestr
 • Przygotowanie do testów (klasa III) – II semestr
 • Zajęcia z pedagogiem (VI,V, IV) – I i II semestr
  – Zajęcia z elementami arterapii (klasy I – III)
  – Zajęcia integracyjne  (I – III)
 • Warsztaty Excellent Job – I i II semestr
  (rysunek + język hiszpański)
 • Warsztaty i lekcje muzealne – I i II semestr

W roku szkolnym 2016/2017 były to:

 • Kółko matematyczne (dla olimpijczyków klasa Vi VI)
 • Kółko muzyczne (klasa I-III)
 • Kółko muzyczne (IV-VI)
 • Kółko muzyczne (I-II gim.)
 • Tańce klasa I-III
 • Tańce klasa IV-VI
 • Kółko języka angielskiego klasa I i II
 • Kółko języka angielskiego klasa III
 • Kółko teatralne klasa II i III
 • Kółko teatralne klasa IV-V
 • Kółko teatralne klasa VI i I gim.
 • SKS dla klas IV-VI i I gim.
 • Aerobic dla klasy I i II gim.
 • Aerobic dla klas IV-VI
 • Zajęcia sportowe dla klas I-III
 • Piłka nożna dla chłopców klasa III-VI
 • Kółko artystyczno-kulinarne klasa I-III
© Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 2016